ARIPIPRAZOL
PRIPAX 10MG TABLETAS

$50.69

Box of 30 units
PRIPAX 15MG COMPRIMIDOS

$40.02

Box of 30 units
PRIPAX 5MG TABLETAS

$43.81

Box of 30 units
DEXLANSOPRAZOL
DEXLANZOPRAL 30MG CAPSULAS

$76.95

Box of 30 units
DEXLANZOPRAL 60MG CAPSULAS

$96.90

Box of 30 units
TOGREL 30MG CAPSULAS

$68.40

Box of 28 units
TOGREL 30MG CAPSULAS

$68.40

Box of 30 units
TOGREL 60MG CAPSULAS

$85.50

Box of 30 units
TOGREL 60MG CAPSULAS

$85.50

Box of 28 units
ESOMEPRAZOL
ADISEM 20MG CAPSULAS

$25.65

Box of 30 units
ADISEM 40MG CAPSULAS

$38.48

Box of 30 units
ESOMEPRAZOL DET 20MG CAPSULAS

$7.12

Box of 100 units
ESOMEPRAZOL DET 40MG CAPSULAS

$11.40

Box of 100 units
EZOLIUM 20MG CAPSULAS

$52.06

Box of 30 units
EZOLIUM 40MG CAPSULAS

$62.16

Box of 30 units
INHIBEX 20MG CAPSULAS

$16.60

Box of 14 units
INHIBEX 40MG CAPSULAS

$31.12

Box of 30 units
METIOM IV 40MG SOLUCION POLVO

$20.97

Box of 1 units
NEOPRAZOL 40MG CAPSULAS

$61.13

Box of 30 units
ESOMEPRAZOL MAG/TRIHIDRATADO
FARPRAZOL 20MG TABLETAS

$25.94

Box of 14 units
LANSOPRAZOL
30MG CAPSULAS

$25.82

Box of 28 units
OMEPRAZOL/DOMPERIDONA
ETIPRAZOL PLUS 20/10MG CAPSULAS

$25.36

Box of 30 units
PANTOPRAZOL
BIENALIV DET None TABLETA

$21.15

Box of 30 units
FLUGAST 40MG TABLETA

$68.40

Box of 30 units
IBERDOPA 200MG CAPSULAS

$15.96

Box of 14 units
IBERDOPA 40MG CAPSULAS

$21.94

Box of 14 units
ZOLTUM 20MG COMPRIMIDO

$33.07

Box of 14 units
PANTOPRAZOL/DOMPERIDONA
IBERDOPA-DUO 1 40MG CA

$27.93

Box of 14 units
PANTODONE XR DET 40MG CAPSULAS

$14.25

Box of 50 units